Doporučujeme: Zkracovač dlouhých adres | Bazar | Služby pro Váš web | Italo.cz | TV program | Snadné sdílení souborů | Měření rychlosti internetu

Sedm divů světa – rychle, stručně

Maják na ostrově Faru

Datum: 14. 4. 2011 19.56 | Autor: Hanz T. | 1989× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Maják na ostrově Faru se ve starověku nacházel v Egyptě u města Alexandrie a byl nejvyšší stavbou tehdejšího světa. Stavba byla zahájena někdy kolem roku 300 př. n. l. a k dokončení došlo v roce 280 př. n. l..  Stavba by tak byla postavena za vlády prvních dvou Ptolemaiovců, architekrem je zřejmě Sóstratos. K prvnímu výraznějšímu poškození došlo po dobytí Alexandrie Římany. Caesarem byla stavba snížena, protože při dobývání došlo k poškození nejvyšších pater a maják přestal být udržován. Ve 4. století maják poškodilo zemětřesení a přestal zde být udržován oheň. V 7. století byl ještě díky své bílé barvě využíván jako denní maják. Koncem 10. století Alexandrii postihlo další zemětřesení, které ještě více snížilo tento maják. Ve 13. století ztratil i význam denního majáku, neboť se změnily podmínky a původní přístav zanesl písek. V tomto období ho lidé začali rozebírat a …

Pokračování článku

Rhódský kolos

Datum: 14. 4. 2011 19.56 | Autor: Hanz T. | 1637× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Rhódský kolos byla bronzová socha starověkého řeckého boha Hélia postavená u přístavu na ostrově Rhodos. Vystavěli ji v letech 304 - 292 př. n. l. obyvatelé ostrova. Díky své výšce přes 30 metrů se Rhódský kolos stal nejvyšší sochou starověku a zároveň jedním ze Sedmi divů světa.Stavitelem kolosu byl Chárés z Lindu. Stavěl jej tak, že jej obkružoval tunami písku a štěrku, aby zakryl její podobu. Postavit sochu trvalo 12 let.K destrukci sochy došlo v roce 226 př. n. l., kdy se po ničivém zemětřesení rozlomila v kolenou a spadla. Její pozůstatky zůstaly na původním místě až do roku 653, kdy Rhodos přepadli Arabové a odvezli je neznámo kam.I když dnes už v přístavu Mandraki kolos nestojí, na místě, kde byl bůh Hélios rozkročen najdeme dva sloupy - jeden s laní a druhý s jelenem. Tyto sloupy se staly symbolem ostrova Rhodos a budou připomínat umístění Rhódského kolosu. …

Mauzoleum v Halikarnassu

Datum: 14. 4. 2011 19.56 | Autor: Hanz T. | 1678× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Byla to hrobka, kterou nechal vybudovat perský satrapa Mausólos se svou ženou a sestrou Artemísií. Vybudovaná byla v letech 353-350 př.n.l. v Halikarnassu.  Stavba byla navržena řeckými architekty Satyrem a Pýtheem. Byla asi 45 metrů vysoká. Dokončená stavba byla považována za triumf estetiky a jako taková byla Antipatrem ze Sidónu zařazena do seznamu Sedmi divů světa.Stavba byla tak velkolepá, že slovo mauzoleum přešlo do obecného významu jako označení pro jakoukoliv velkou hrobku.Stavba se nakonec po stoletích zřítila a po roce 1581 se kameny z ruin použily na staveništích a opevnění. V současnosti jsou na jeho místě archeologické vykopávky a muzeum. …

Artemidin chrám v Efesu

Datum: 14. 4. 2011 19.55 | Autor: Hanz T. | 1777× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Známý také jako Artemision byl vybudován kolem roku 550 př. n. l. ve městě Efesos na pobřeží Malé Asie. Ve své době byl chrám jednou z největších staveb řeckého světa a byl také považován za jednu z jeho nejkrásnějších staveb, proto byl prohlášen za jeden ze sedmi divů světa. Chrám nesloužil pouze kultu bohyně, ale také jako dobové obchodní centrum.    V roce 356 př.n.l. byl chrám podpálen Herostratem z Efesu, který se chtěl zapsat do historie. Po dobytí Efesu Alexandrem Velikým byl chrám obnoven, ale roku 262 n.l. byl zničen Góty. Přestože byl ještě jednou obnoven, ztratil ve 4. století po nástupu křesťanství význam. Jeho zbytky objevil roku 1869 Angličan John Turtle Wood. …

Feidiův Zeus v Olympii

Datum: 14. 4. 2011 19.55 | Autor: Hanz T. | 1949× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Diova socha v Olympii, postavena kolem roku 433 př.n.l. Byla asi 13 m vysoká, vyrobena ze slonoviny, vlasy a šaty byly ze zlata. Trůn z cedrového dřeva byl zdoben zlatem, ebenem, slonovinou a drahokamy. Jádro sochy bylo dřevěné. Zeus držel v levé ruce berlu s orlem na vrcholu, v pravé ruce měl sochu bohyně Niké. Ve vlasech měl věnec olympijského vítěze. Dílo zdobily mytologické výjevy: smrt Niobiných dětí, kentauromachie, amazonomachie a zrození Afrodity. V roce 394 n.l. byla přenesena do Konstantinopole, kde byla pravděpodobně roku 475 zničena při požáru. …

Visuté zahrady Semiramidiny

Datum: 14. 4. 2011 19.54 | Autor: Hanz T. | 1650× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Podle pověsti byly vybudovány pro královnu Semiramis, která vyrostla v zelené Médii a proto Nabuchodonozor II. přikázal kolem roku 600 př. n. l. postavit visuté zahrady na terasách paláce, aby ji potěšil. O jejich existenci však neexistují přímé důkazy. Zahrady popisovali zejména starořečtí historikové. …

Egyptské pyramidy

Datum: 14. 4. 2011 19.54 | Autor: Hanz T. | 1961× | Kategorie: Seznam divů+info | Komentáře: 0
Postaveny Egypťany roku 2550 př.n.l., avšak výstavba trvala přibližně 1500 let. Sloužily jako hrobky faraonů, králů a některých významných osobností. Každá z pyramid nebyla ovšem samostatnou izolovanou stavbou, ale součástí celého rozsáhlého plánu propojených budov, proto je přesnější hovořit o pyramidových komplexech. Královské pyramidové komplexy měly ve své době nejen velký význam náboženský, ale také politický a hospodářský. Organizace staveb vyžadovala silné ovládání společnosti jeddním panovníkem. Na pyramidových projektech pracovala přibližně 1/4 nebo 1/5 všech obyvatel země. Přesný počet egyptských pyramid není znám, některé jsou doloženy písemnými prameny a nebyly zatím objeveny či identifikovány, jiné již zcela zanikly. V současné době se odhaduje existence přibližně 100 pyramid. …